You are here

Kaj je STOP VIVISECTION

Trinajsti člen Pogodbe o delovanju Evropske unije navaja: "Unija in države članice v celoti upoštevajo zahteve po dobrem počutju živali kot čutečih bitij". Uradno priznanje, na katerega se sklicuje 13. člen, prinaša moralno obveznost spoštovanja temeljnih pravic živali: varstvo teh pravic mora biti priznano kot prednostna naloga Evropske unije in mora biti zagotovljeno s pravnimi sredstvi na evropskem nivoju. S povrzočanjem bolečine in trpljenja čutečim bitjem, ki se ne morejo braniti, se poskusi na živalih - ali vivisekcija - brez sence dvoma šteje kot nesprejemljiva in sramotna praksa.

Etične razloge, ki jih, kot je med drugim pokazala raziskava Evropski barometer leta 2006, deli 86% evropskih državljanov, zagovarjajo tudi znanstveniki, sklicujoč se na pomanjkanje znanstvene veljavnosti pri uporabi “živalskih modelov” za ocenjevanje človekovih zdravstvenih problemov.

Poskuse na živalih je mogoče zato šteti kot:

  • nevarnost za zdravje ljudi in okolje;
  • zaviranje razvoja novih metod v biomedicinskih raziskavah, ki temeljijo na najnovejših znanstvenih dosežkih;
  • oviro pri pridobivanju veliko bolj zanesljivih, celovitih, cenejših in hitrejših rezultatov, ki jih omogočajo nove tehnologije, zasnovane izrecno za ljudi.

Ob upoštevanju zgoraj navedenih razlogov podpisani evropski državljani pozivamo Evropsko komisijo, naj razveljavi direktivo 2010/63/EU o varstvu živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene. Pozivamo Evropsko komisijo, naj sestavi in predstavi nov predlog, usmerjen v opustitev poskusov na živalih, z obvezno uporabo - v namene biomedicinskih in toksikoloških raziskav - podatkov, ki so zasnovani posebej za človeka in ne za živali.

 

Zakaj STOP VIVISECTION

Pobuda STOP VIVISECTION je bila rojena po burnih in številnih odzivih evropskih državljanov, ki so protestirali zoper odobritev Direktive 2010/63/EU (o varstvu živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene). Ta direktiva ni povzročila opustitve poskusov na živalih, kar je v nasprotju z evropskimi sporazumi, ki zahtevajo, da programi v Evropski uniji upoštevajo potrebe in dobro počutje živali kot čutečih bitij. Poleg tega predstavljajo poskusi na živalih resno nevarnost za zdravje ljudi, saj poskusi na živalih nimajo nobene predvidene vrednosti za človeka in ovirajo razvoj novih metod v biomedicinskih raziskavah.

 

STOP VIVISECTION - potek

25.april 2012: Prijava pobude STOP VIVISECTION pri Evropski komisiji
22.junij 2012: Evropska komisija potrdi predlagano pobudo. Začetek zbiranja izjav podpore
1.novembra 2013: Zaključek zbiranja izjav podpore
Javna obravnava v Evropskem parlamentu in sporočilo Evropske komisije