You are here

Wat is STOP VIVISECTION

Artikel 13 van het Verdrag over het functioneren van de Europese Unie stelt: “Omdat dieren wezens met gevoel zijn, zullen de Unie en de Lidstaten alle aandacht geven aan de welzijnseisen van dieren”. De officiële erkenning waarnaar hierin wordt verwezen, geeft ons de morele verplichting  om de fundamentele rechten van dieren te respecteren: de bescherming van deze rechten moet door de Europese Unie als prioriteit erkend  worden en dient middels een steekhoudend wettig  kader op Europees niveau te worden erkend. Het berokkenen van pijn en leed aan gevoelige en weerloze wezens, dierproeven – of vivisectie – moet, zonder enige twijfel, beschouwd worden als een onacceptabele handelwijze.

Ethische redenen – waar volgens een onderzoek van de 2006 Eurobarometer onder andere 86% van de Europese burgers achter staan – worden ondersteund door wetenschappers, die stellen dat er sprake is van gebrek aan wetenschappelijke validiteit bij het gebruik van “diermodellen” voor het beoordelen van kwesties die met de menselijke gezondheid te maken hebben; sterker nog, er bestaat geen enkele statistiek die de doeltreffendheid en betrouwbaarheid van het betreffende model aantoont.

Derhalve kunnen dierproeven worden beschouwd als:

  • een gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu;
  • een rem op de ontwikkeling van nieuwe methodes in biomedische research, gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke resultaten;
  • een obstakel voor het aanboren van opties die veel betrouwbaarder, diepgaander, goedkoper en sneller werkend zijn, verschaft door nieuwe technologieën die expliciet voor mensen zijn ontworpen.

Gezien bovengenoemde vooronderstellingen verzoeken wij, onderstaande Europese burgers, de Europese Commissie dringend om opheffing van de 2010/63/EU richtlijn over de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt. Wij doen derhalve een beroep op de  Europese Commissie om te komen met een nieuw voorstel dat  gericht is op de afschaffing van dierproeven, door het verplichte gebruik – bij biomedisch en toxicologisch onderzoek – van gegevens die specifiek zijn ontworpen voor mensen en niet voor dieren.

 

Waarom STOP VIVISECTION

Het initiatief STOP VIVISECTION kwam tot stand als gevolg van luide en talrijke protesten van Europese burgers tegen de goedkeuring van Richtlijn 2010/63/EU (over de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt). Een richtlijn van die aard gaf niet de aanzet tot de afschaffing van dierproeven zoals uiteengezet in de Europese Verdragen, waardoor  het beleid van de Europese Unie rekening moet houden met  behoeften en welzijn van dieren als wezens met gevoel.  Bovendien vormen dierproeven een ernstig gevaar voor de menselijke gezondheid, daar dierproeven geen enkele voorspellende waarde voor mensen hebben en een belemmering vormen voor nieuwe methodes bij biomedisch onderzoek.

 

STOP VIVISECTION in volle gang

is STOP VIVISECTION ingediend bij het register van de Europese Commissie
werd de registratie bij de Europese Commissie en het starten van het verzamelen van handtekeningen bevestigd
sluit de procedure
zal er een publieke bespreking zijn in het Europese Parlement over het onderwerp