You are here

Mi a “STOP VIVISECTION”

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 13. cikke kimondja, hogy “az Unió és a tagállamok teljes mértékben figyelembe veszik az állatok mint érző lények kíméletére vonatkozó követelményeket”. Az idézett hivatalos elsimerés az állatok alapvető jogainak tiszteletben tartására vonatkozó erkölcsi kötelezettségvállalást viszi tovább: ezen jogok védelmét európai uniós prioritásként kell kezelni és egy koherens közösségi jogi kereten keresztül kell garantálni európai szinten. Fájdalom és szenvedés okozása érző, védtelen lényeknek, az állatkísérletek (vagy élveboncolás) minden kétséget kizáróan tűrhetetlen gyakorlat.

Az etikai érveket (amelyet, többek között, egy 2006-os Eurobarometer felmérés szerint az Európai Unió polgárainak 86%-a oszt) a tudományos közösség is támogatja, hangsúlyozva, hogy az “állati modellek” emberi egészségügyi kérdések megoldásában történő használatának nincs tudományos érvényessége és semmilyen statisztika nem bizonyítja az említett modellek hatékonyságát és megbízhatóságát.

Ennélfogva az állatkísérleteket:

  • az emberi egészségre és a környezetre veszélyesnek;
  • a legújabb tudományos eredményekre épülő orvosbiológiai kutatási módszerek kifejlesztésének gátjaként;
  • a kifejezetten humán célokra létrehozott technológiák által biztosított sokkal megbízhatóbb, teljesebb, olcsóbb és gyorsabb eredmények kiaknázásának akadályaként lehet tekinteni.

A fentiekre való tekintettel mi, az alulírott európai polgárok, arra ösztönözzük az Európai Bizottságot, hogy vonja vissza a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló 2010/63/EU irányelvet. Egyúttal felkérjük az Európai Bizottságot, hogy nyújtson be egy új javaslatot, amely véget vet az állatkísérletek és kötelezővé teszi  az orvosbiológiai és a toxikológiai kutatásban a kifejezetten az emberekre, nem pedig az állatokra vonatkozó adatok használatát.

 

Miért “STOP VIVISECTION”

A “STOP VIVISECTION” kezdeményezés (a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló) 2010/63/EU irányelv elfogadása ellen irányuló számos, európai polgárok által szervezett tiltakozó akciót követően született meg. Egy ilyen irányelv nem járul hozzá az állatkísérletek megszüntetéséhez, mint ahogy azt az Európai Unió működéséről szóló szerződés rögzíti: az Európai Unió politikáinak figyelembe kell venniük az állatok, mint érző lények szükségleteit és jóllétét. Továbbá az állatkísérletek komoly veszélyt jelentenek az emberek egészségére, mivel azoknak nincsenek emberi lényekre is értelmezhető prediktív értékei és akadályozzák új orvosbiológiai kutatási módszerek kifejlesztését.

 

“STOP VIVISECTION” lépésről lépésre

2012. április 25: a “STOP VIVISECTION” beadta a nyilvántartásba vételi kérelmet az Európai Bizottságnál
2012. június 22: az Európai Bizottság nyilvántartásba vette a kezdeményezést, ezzel megkezdődött az aláírásgyűjtő folyamat
2013. november 1: az aláírásgyűjtés lezárul
Közmeghallgatást tartanak az Európai Parlamentben és megjelenik az Európai Bizottság közleménye