You are here

Ce este STOP VIVISECTION?

Articolul 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene stipulează că „Uniunea și statele membre țin seama de toate cerințele bunăstării animalelor ca ființe sensibile“. Această recunoaştere oficială presupune deci obligația morală de a respecta drepturile fundamentale ale animalelor care, prin urmare, ar trebui văzute ca o prioritate în cadrul Uniunii Europene şi al statelor membre şi, deci, protejate într-un cadru legislativ comunitar coerent. Prin urmare, experimentarea pe animale (sau vivisecția) reprezintă fără urmă de dubiu o practică inacceptabilă, pentru că e generatoare de durere şi de suferință continue în cazul unor ființe sensibile şi lipsite de apărare.

Rațiunile de ordin moral (pe care le împărtăşesc 86% dintre europeni, conform unui sondaj din 2006 al Comisiei europene) sunt sprijinite şi de oamenii de ştiință care afirmă că „modelul animal“ nu are nicio relevanță predictivă pentru cel uman şi nu are valoare ştiințifică; de altfel, statisticile demonstrează doar eficienţa şi relevanţa modelului din urmă.

Ținând cont de toate acestea, experimentarea pe animale constituie:

  • un pericol pentru sănătatea umană şi pentru mediul înconjurător,
  • o frână în dezvoltarea noilor metode de cercetare biomedicală bazate pe extraordinarele progrese ştiințifice ale epocii actuale,
  • un obstacol în obținerea unor răspunsuri cu mult mai fiabile, complete, rapide şi economice oferite de noile tehnologii realmente pertinente pentru om.

Ținând cont de toate acestea, subsemnații, cetățeni europeni, facem apel la Comisia europeană în scopul abrogării Directivei 2010/63/EU pentru protejarea animalelor utilizate în scopuri ştiințifice, înaintându-i o nouă propunere de directivă, una vizînd încetarea definitivă a experimentării pe animale şi impunerea ca obligatorie, în domeniul cercetării biomedicale şi toxicologice, a utilizării de date specifice speciei umane, în locul celor de proveniență animală.

 

De ce STOP VIVISECTION?

STOP VIVISECTION reprezintă o inițiativă care succede numeroaselor şi vibrantelor proteste ale cetățenilor în urma aprobării Directivei Europene 2010/63/UE (cu privire la „protejarea animalelor utilizate în scopuri ştiințifice“). Această directivă n-a deschis calea eliminării tuturor formelor de teste pe animalele văzute însă, conform tratatelor europene, drept ființe sensibile de ale căror nevoi şi bunăstare ar trebui să țină cont toate măsurile politice europene. În plus, experimentarea pe animale reprezintă un grav pericol pentru sănătatea umană, dat fiind că testele pe animale nu au o valoare predictivă pentru om şi că, mai mult, încetinesc dezvoltarea noilor metode în domeniul cercetării biomedicale.

 

STOP VIVISECTION etapă cu etapă:

Pe 25 aprilie 2012, textul inițiativei STOP VIVISECTION a fost înscris în registrul Comisiei Europene
Pe 22 iunie 2012, STOP VIVISECTION a primit confirmarea de înregistrare a Comisiei Europene şi a lansat procesul de strângere de semnături
1 noiembrie 2013: încheierea strângerii semnăturilor
Sunt prevăzute audierea publică în Parlamentul European şi comunicarea aşteptată din partea Comisiei Europene