You are here

Kodanike Komitee

Kodanike Komitee

André Ménache (Ühendkuningriigid)

Zooloog ja veterinaarkirurg, Antidote Europe direktor, endine Doctors and Lawyers for Responsible Medicine president. André andis oma panuse Helsingi deklaratsiooni (meditsiiniuuringute eetika ajaloo verstapost) täiendades seda asendusmeetodite kasutamise valdkonnas. Animal Aid konsultant ja koostanud raporti „Heategevuse ohvrid“.

Gianni Tamino (Itaalia)

Bioloogia professor, vastutab Padova Ülikoolis spetsialiseeruva Bioeetika kursuse eest. Ta oli Itaalia Parlamendi (Alamkoda) ja Euroopa Parlamendi liige, kus tegeles põhiliselt keskkonna-, loomade-, energia- ja biotehnoloogia-alaste küsimustega. Ta on kirjutanud palju teaduslikke raamatuid ning artikleid. Ta on Evita teaduskomitee president tegeledes transgeensuse ja loomkatsete küsimustega.

Claude Reiss (Prantsusmaa)

Arst ja rakubioloog, on 30 aastat olnud CNRS Pariisi ja Jacques Monod´i Instituudi laboratooriumi direktor, Biokeemia professor Lille´i Ülikoolis ning Antidote Europe asutaja (ühendus, mis koosneb peamiselt arstidest ja uurijatest). Võitleb peamiselt vastutustundlikkusel, ohutusel, biomeditsiinil ja teadusel põhineva uurimustöö eest.

 

Korraldajate komitee

Adriano Varrica (Itaalia)

Euroopa koordinaator STOP VIVISECTION.

Fabrizia Pratesi de Ferrariis (Itaalia)

Equivita teaduskomitee koordinaator.

Sonia Alfano (Itaalia)

Euroopa Parlamendi liige (2009/ 2014).

Vanna Brocca (Itaalia)

LEAL ajakirja „La voce senza voce“ (The voice of those without a voice – nende hääl, kellel häält ei ole) koordinaator.

 

Muud allakirjutanute: Ingegerd Elvers, Núria Querol i Viñas, Daniel Flies, Robert Molenaar.