You are here

Граждански Комитет

Граждански Комитет

André Ménache (Великобритания)

Зоолог и ветеринарен хирург, директор на "Антидот Европа", бивш Президен на "Лекари и Адвокати за отговорна медицина", Андре даде приноса си към Декларацията от Хелзинки (крайъгълен камък в историята на етиката в областта на научните изследвания), за изменение в полза на използването на заместително методи.  Консултант за помощ на животните, той е автор на доклада  "Жертви на благотворителността".

Gianni Tamino (Италия)

Професор по биология, той е отговорен и за специалност Биоетика в университета в Падуа. .Той е бил член на италианския парламент  (Долната Камара) и на Европейския парламент, където се е занимавал в областта на околната среда, животните, енергия и биотехнологии. Той е автор на няколко научни и културни книги и статии; Президент е на Научен комитет Евита, работейки над трансгенезис и тестване върху животни.

Claude Reiss (Франция)

Физик и клетъчен биолог, през последните 30 години е бил директор на лаборатория в CNRS в Париж и Институт Jacques Monod; Професор по Биохимия в Университета в Лил, той е основател на Антидот Европа, асоциация в която доминират физиците и изследователите, борейки се за отговорни, биомедицински, безопасни и научно базирани изследвания.

 

Организационен комитет

Adriano Varrica (Италия)

Европейският координатор STOP VIVISECTION.

Fabrizia Pratesi de Ferrariis (Италия)

Координатор на научен комитет Equivita.

Sonia Alfano (Италия)

Член на Европейския парламент (2009/ 2014).

Vanna Brocca (Италия)

Координатор към Списание "La voce senza voce" (Гласът на тези които са безгласни).

 

Други подписали: Ingegerd Elvers, Núria Querol i Viñas, Daniel Flies, Robert Molenaar.