You are here

STOP VIVISECTION - IZJAVA ZA JAVNOST 05.06.2015

Razočaranje nad odgovorom

05.06.2015

________________________________________________________________________

Uradni odziv Evropske komisije z dne 3. junija 2015 je 1,2 milijona državljanov EU, ki so podpisali evropsko državljansko pobudo Stop Vivisection, sprejela z velikim ogorčenjem in razočaranjem.

Evropska komisija je v svojem odgovoru preprosto spregledala vseh 10 zahtev na našem seznamu, ki na kratko povzemajo izredno pomembno znanstveno, politično, ekonomsko in etično kampanjo, podpisano s strani pomembnega števila državljanov Evropske unije in potrjeno s strani same Evropske komisije.

Organizatorji evropske državljanske pobude Stop Vivisection smo pokazali pripravljenost sodelovati v odprtem političnem dialogu z evropskimi oblastmi, ko smo pripravili znanstveno podprt dokument in prosili Komisijo za konkretne odgovore na naše predloge. Vendar niti eden od desetih legitimnih predlogov ni bil sprejet.

Prepričani smo, da si 1,2 milijona državljanov ter tri leta intenzivnega dela zaslužijo nekaj več kot le zelo površen in splošen odgovor. Izjavi komisije, da si tudi sama želi doseči postopno odpravo poskusov na živalih, težko verjamemo.

Komisija se še naprej sklicuje na zastarelo načelo 3R (Reduction, Refinement, Replacement) in poudarja etični vidik problema, izogiba pa se znanstvenim argumentom proti poskusom na živalih. To se očitno kaže tudi v odnosu do predloga organizacije konference o učinkovitosti poskusov na živalih.

Namesto da bi upoštevala našo zahtevo po organizaciji znanstvene razprave, v kateri bi sodelovali strokovnjaki z obeh strani (za in proti poskusom na živalih) in kjer bi v prisotnosti javnosti, medijev ter mednarodne znanstvene skupnosti poglobljeno razpravljali o znanstvenih argumentih, Komisija zdaj predlaga konferenco o razvoju alternativnih metod. Glavni problem tega pristopa je, da se izogne soočenju z vprašanjem znanstvene veljavnosti živalskega modela.

Takšen rezultat kaže na pomanjkanje demokracije na evropskem političnem prizorišču, pa tudi na nerazumevanje skupnega interesa ter pričakovanj v nasprotju s posameznimi interesi. Odgovor, kakršnega smo prejeli od Komisije, bi bil kvečjemu primeren kot odgovor na pisno vprašanje poslanca ali peticijo, naslovljeno na Parlament.

Rečeno nam je bilo, da bo evropska državljanska pobuda omogočila enemu milijonu državljanov neposredno vplivati na sprejemanje evropske zakonodaje, toda trenutno dogajanje, kot tudi izkušnja preteklih pobud, kažejo na to, da je državljanska participacija, določena v Pogodbah, le čista iluzija. Zato bomo v naslednjih tednih vložili pritožbo pri evropskem varuhu človekovih pravic zaradi kršenja državljanske pravice biti slišan in do popolnih ter spoštljivih odgovorov na postavljena vprašanja. V obrambo demokratičnega dialoga med državljani in institucijami kot temeljno vrednoto civilnega in političnega sobivanja bomo vključili tudi Evropski parlament.

Navkljub vsem oviram, s katerimi smo se soočali, je STOP VIVISECTION dosegla nekaj pomembnih rezultatov :

Več kot 1,2 milijona državljanov EU se zdaj zaveda, da je poleg vprašanja pravic živali v tej razpravi pomemben tudi znanstveni vidik ;
Javna predstavitev v Evropskem parlamentu je omogočila poslancem seznaniti se s posledicami za naše zdravje ter s prihodnostjo poskusov na živalih.

Organizatorji STOP VIVISECTION menimo, da je v razpravo o naravi, obsegu, izvajanju in reviziji Direktive 2010/63/EU (uradno bo pregledana leta 2017) nujno potrebno vključiti tudi javno mnenje. V naslednjih mesecih in letih organizatorji pobude, državljani in nevladne organizacije, ki podpirajo STOP VIVISECTION, ne bomo samo nevtralni opazovalci.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nas podpirali do sedaj, kot tudi vsem, ki boste še naprej na naši strani.

Fabrizia Pratesi : 0039 - 335 - 8444949
Andre Menache : 0044-7906-446889